Juridische informatie

Kantoor Van de Casteele bv
Maatschappelijke zetel:
Cyriel Buyssestraat 20 , 9850 Nevele

Ondernemingsnummer:
RPR BE 0 437 445 254

Contactgegevens:
Nevele Tel 09/371 57 62

Deinze Tel 09/386 86 44

info@mijnverzekering.be

Verzekeringsmakelaar FSMA 15211 A-cB

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.aswww.ombudsman.as

Comments are closed.