Privacy Statement

De gegevens die via deze website werden verkregen zullen door
Kantoor Van de Casteele bvba
Cyriel Buyssestraat 20
9850 Nevele

worden verwerkt voor volgende doeleinden:

  • Activiteiten betreffende bank en verzekeringen

U hebt het recht op mededeling en verbetering van de u betreffende gegevens. Indien u van dit recht wenst gebruik te maken, moet u een schriftelijke aanvraag ‘gedateerd, ondertekend en vergezeld van een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart’ richten aan Kantoor Van de Casteele bvba, Cyriel Buyssestraat 20 , 9850 Nevele.

Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Kantoor Van de Casteele bvba zal deze gegevens niet meedelen aan derden, tenzij er hiervoor een wettelijke verplichting of een gewettigd belang zou bestaan.

U hebt het recht om, na schriftelijk verzoek, deze gegevens te raadplegen en, in voorkomend geval, te verbeteren.

Contactadres:
Kantoor Van de Casteele bvba
Cyriel Buyssestraat 20
9850 Nevele
Tel 09/371.57.62

Comments are closed.